Informasjon

Regler for logopedbehandling dekket av HELFO

Logopedklinikkens logopeder arbeider etter Norsk Logopedlags etiske retningslinjer og de satser for undersøkelse og behandling som HELFO har satt.

Logopedene våre har refusjonsavtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). De fleste klientene får derfor dekket behandlingen gjennom Folketrygden.