Refusjonsavtale

Regler for logopedbehandling dekket av HELFO

Logopedklinikkens logopeder arbeider etter Norsk Logopedlags etiske retningslinjer og de satser for undersøkelse og behandling som HELFO har satt.

Logopedene våre har refusjonsavtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). De fleste klientene får derfor dekket behandlingen gjennom Folketrygden.

Regler for logopedbehandling dekket av HELFO:

  1. Henvisning fra spesialist eller fastlege med diagnose i henhold til ICPC-2.
  2. Avslag på logopedisk oppfølging fra kommunen (PPT) eller fylket (gjelder elever i videregående opplæring). Dette gjelder for barn og unge under 18 år.
  • Se mer informasjon på www.helfo.no

Ønsker du mer spesifikk informasjon, eller trenger hjelp til hvordan du går frem, kan du kontakte en av Logopedklinikkens logopeder.

Vi videresender om ønskelig aktuelle papirer til HELFO.