Logopeder

 Ansatte logopeder ved Logopedklinikken Tromsø

Beate Johansen, logoped MNLL


beat-jo2@online.no
Tlf: 916 12 331

 

Tilbyr behandling og oppfølging av barn med

 • språk- og talevansker
 • stemmevansker
 • stamming og løpsk tale
 • utredning av lese- og skrivevansker/ dysleksi

Berit Småbakk, logoped MNLL


berit@logopedklinikken.com
Tlf: 911 82 401

 

Tilbyr behandling og oppfølging av barn og voksne med

 • språk- og talevansker
 • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

Sertifisering i Lidcombe Programmet: Foreldreveiledning/ behandling av småbarnsstamming (3-6 år), samt PCI stammebehandling: foreldre – barn terapi (2-7 år)

 • afasi (språkvansker etter en hjerneskade), dysartri (nedsatt evne til artikulasjon) og dysfagi (svelgevansker)

Sertifisert innen McNeill Dysphagia Theory Program

 • ansiktslammelser
 • stemmevansker
 • VCD (vocal cord dysfunction)/ EILO (anstrengelsesutløst inspiratorisk larynx obstruksjon)/ Stridor
 • utredning (LOGOS) av lese- og skrivevansker/ dysleksi, samt dokumentasjon og bistand ved søknad om staveprogrammer for dyslektikere

Ingrid Steineger Dahl, logoped MNLL


ingrid@logopedklinikken.com
Tlf: 466 68 638

 

 

Tilbyr behandling og oppfølging av barn og voksne med

 • språk- og talevansker
 • Språkvansker assosiert med biomedisinske tilstander (LDx)
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon/ kommunikasjonshjelpemidler
 • Cochlea implantat (lyttetrening)
 • stemmevansker (barn)

 

Signhild Skogdal, logoped MNLL/Ph.d.


signhild.skogdal@gmail.com
Tlf: 928 67 932

 

Tilbyr behandling og oppfølging av barn og voksne med

 • Språk-, tale-, og kommunikasjonsvansker
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon/ kommunikasjonshjelpemidler
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • Stamming og løpsk tale 
 • Stemmevansker
 • Stemmemodifisering ved kjønnsinkongruens
 • Traumatisk hodeskade

Sertifiseringer:

 • «Parent Child Interaction» – PCI stammebehandling
 • CELF-4 språktest
 • LOGOS dysleksitest