Logopeder

Ansatte logopeder i Logopedklinikken Tromsø

Beate Johansen, logoped MNLL


beate@logopedklinikken.com
Tlf: 916 12 331

Tilbyr behandling og oppfølging ved

 • afasi (språkvansker etter en hjerneskade)
 • dysartri (nedsatt evne til artikulasjon)
 • dysfagi (svelgevansker)

Sertifisert innen McNeill Dysphagia Theory Program og MBSImp (Modified Barium Swallow Impairment Profile)

 • språk- og språklydsproblematikk/ artikulasjon
 • stemmevansker
 • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
 • utredning av lese- og skrivevansker/ dysleksi, samt dokumentasjon og bistand ved søknad om staveprogrammer for dyslektikere

Berit Småbakk, logoped MNLL


berit@logopedklinikken.com
Tlf: 911 82 401

Tilbyr behandling og oppfølging ved

 • språk- og språklydsproblematikk/ artikulasjon
 • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

Sertifisering i Lidcombe Programmet: Foreldreveiledning/ behandling av småbarnsstamming (3-6 år), samt PCI stammebehandling: foreldre – barn terapi (2-7 år)

 • Cochlea implantat (lyttetrening)
 • afasi (språkvansker etter en hjerneskade), dysartri (nedsatt evne til artikulasjon) og dysfagi (svelgevansker)

Sertifisert innen McNeill Dysphagia Theory Program

 • ansiktslammelser
 • stemmevansker
 • VCD (vocal cord dysfunction)/ EILO (anstrengelsesutløst inspiratorisk larynx obstruksjon)/ Stridor
 • utredning (LOGOS) av lese- og skrivevansker/ dysleksi, samt dokumentasjon og bistand ved søknad om staveprogrammer for dyslektikere

Ingrid Steineger Dahl, Logoped MNLL


ingrid@logopedklinikken.com
Tlf: 466 68 638

Tilbyr behandling og oppfølging ved

 • språk- og språklydsproblematikk/ artikulasjon
 • taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Sertifisering i Lidcombe Programmet, Foreldreveiledning/ behandling av småbarnsstamming (3-6 år)
 • Cochlea implantat (lyttetrening)
 • afasi (språkvansker etter en hjerneskade), dysartri (nedsatt evne til artikulasjon) og dysfagi (svelgevansker)
 • stemmevansker

Signhild Skogdal, logoped MNLL


signhild@logopedklinikken.com
Tlf: 928 67 932

Tilbyr behandling og oppfølging ved

 • språk- og språklydsproblematikk/ artikulasjon
 • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

Sertifisering innen PCI stammebehandling: foreldre – barn terapi (2-7 år)

 • Cochlea implantat (lyttetrening)
 • afasi (språkvansker etter en hjerneskade), dysartri (nedsatt evne til artikulasjon) og dysfagi (svelgevansker)

Sertifisert innen McNeill Dysphagia Theory Program

 • ansiktslammelser
 • stemmevansker
 • utredning (LOGOS) av lese- og skrivevansker/ dysleksi, samt dokumentasjon og bistand ved søknad om staveprogrammer for dyslektikere
 • tilpassing av kommunikasjonshjelpemidler