Velkommen til oss

Logopedklinikkens logopeder har lang erfaring innen logopedisk arbeid, og tilbyr utredning, rådgiving og oppfølging/ behandling ved:

språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, afasi, stamming, stemmevansker, svelgevansker, ansiktslammelser, EILO (anstrengelsesutløste pustevansker), lyttetrening etter CI-operasjon, lese- og skrivevansker/ dysleksi, samt alternativ og supplerende kommunikasjon (ved alvorlige språk- og talevansker).

Logopedklinikken Tromsø har avtale med HELFO, slik at de fleste av våre brukere får dekket sin behandling gjennom Folketrygden. Vi kan være behjelpelige med søknadsprosessen.

Våre logopeder

Signhild Skogdal,
logoped MNLL/Ph.d.

Ingrid Steineger Dahl,
Logoped MNLL

Beate Johansen,
logoped MNLL

Berit Småbakk,
logoped MNLL